Schemat technologiczny instalacji

TŁUMACZENIA Z ZAKRESU TECHNIKI, NAUKI, PRAWA I EKONOMII

W naszym biurze przetłumaczą Państwo m.in. następujące dokumenty:

◊ dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) ◊ instrukcja obsługi i konserwacji ◊ instrukcja eksploatacji ◊ opis techniczny ◊ specyfikacja techniczna ◊

◊ projekty budowlane ◊ projekty wykonawcze ◊ oferty techniczne ◊ oferty handlowe ◊ dokumentacja przetargowa ◊ raporty ◊

◊ tłumaczenie referatów na konferencję ◊ tłumaczenie artykułów naukowych ◊

◊ normy ◊ ◊ wytyczne bezpieczeństwa ◊ kodeks praktyk ◊ karty charakterystyki dla substancji i preparatów ◊ procedury wewnętrzne ◊ kwestionariusze oceny ◊ okresowe oceny ◊ certyfikaty importowe ◊

◊ opinie prawne ◊ akty prawny ◊ ustawy ◊ rozporządzenia ◊ zarządzenia ◊ uchwały ◊ protokoły ◊

◊ akty notarialne ◊ pełnomocnictwa ◊ testamenty ◊ akty założycielskie podmiotów gospodarczych ◊ statuty ◊

◊ umowa o świadczenie usług ◊ umowa serwisowa ◊ umowa dostaw ◊ umowa handlowa ◊ umowa konsorcjum ◊ umowa ramowa ◊ umowa agencyjna ◊ umowa o współpracy ◊ umowa dystrybucyjna ◊ umowa licencyjna ◊ umowa o zapewnieniu jakości usług ◊ umowa dzierżawy/ leasingu ◊ kontrakt na zarządzanie ◊ porozumienia ◊

◊ ogólne warunki handlowe ◊ warunki dostaw ◊ standardowe warunki świadczenia usług ◊ ogólne warunki zakupu ◊ oferty handlowe ◊ faktury ◊ zamówienia ◊ korespondencja techniczna ◊ listy intencyjne ◊ memorandum informacyjne ◊

◊ badania ◊ audyty ◊ raporty ◊ operaty szacunkowe ◊analizy finansowe ◊ sprawozdania finansowe ◊ bilanse ◊ rachunki zysków i strat ◊

◊ dokumentację medyczną ◊ historie zdrowia i choroby pacjenta ◊ wypisy szpitalne ◊

◊ tłumaczenie dokumentów urzędowych (stanu cywilnego) ◊ dokumentów kościelnych ◊ świadectw szkół i uczelni wyższych ◊ dyplomy ◊ referencje ◊ opinie ◊

◊ tłumaczenie certyfikatów ◊ faktur ◊ zamówień ◊

◊ materiały reklamowe ◊ foldery techniczne ◊ katalogi ◊

TŁUMACZENIA TECHNICZNE, SPECJALISTYCZNE, BRANŻOWE INŻYNIER PRZETŁUMACZY LEPIEJ I PRĘDZEJ.

Tłumaczenia techniczne to wyspecjalizowana usługa wymagająca i biegłej znajomości języka, i równolegle wiedzy z zakresu techniki. Nasi tłumacze to absolwenci wydziałów politechnicznych w Polsce i zagranicą. Na przestrzeni lat ten inżynierski profil naszych tłumaczy sprawdzał się niezawodnie przy tłumaczeniach dokumentacji maszyn i urządzeń dla przemysłu.

Tłumaczenie umowy

TŁUMACZENIE UMÓW, USTALEŃ, RAPORTÓW, KORESPONDENCJI HANDLOWEJ.

Rozwój rynku tłumaczeń stawia przed biurem tłumaczeń grupującym tłumaczy branżowych, wyzwanie stworzenia sieci kontaktów obejmującej specjalistów z pożądanych dziedzin. Nasi tłumacze posiadają kwalifikacje, poparte doświadczeniem, a w trakcie wieloletniej współpracy udowodnili, że są w stanie tłumaczyć na poziomie oczekiwanym przez odbiorców.

W dzisiejszych czasach, gdy kontakty handlowe zostały znacznie przyspieszone, a korespondencja z kontrahentami zagranicznymi bywa często tłumaczona w Państwa firmie maszynowo, nie można zapomnieć, że tłumaczenia wykonane przez komputer, są obarczone większym ryzykiem błędu. Proszę pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwość w kluczowych dla Państwa kwestiach, Zespół Tłumaczy Technicznych „EXPRESS” zawsze służy Państwu wsparciem w tłumaczeniach umów i innych dokumentów przygotowanych przez naszych tłumaczy z doświadczeniem. Zapewniamy najkrótsze możliwe terminy pozwalające na wykonanie tłumaczenia dobrej jakości, bo czasami „szybciej” nie oznacza „lepiej”.

TŁUMACZENIA NIETYPOWE.

W przeszłości nasi tłumacze radzili sobie z okrytymi złą sławę dokumentacjami urządzeń produkcji włoskiej sporządzanych w języku angielskim. Od pewnego czasu coraz częściej trafiają do nas tłumaczenia dokumentacji angielskiej z Chin. Nasi kompetentni tłumacze podejmują się takich wyzwań po zapoznaniu się z materiałem.

Mimo wieloletniego wykonywania działalności tłumaczeniowej, czasem i my bywamy zaskakiwani. Bardzo wąska specjalizacja wymagana w niektórych dziedzinach powoduje, że niektóre tematy lub kombinacje językowe przytrafiają się raz na przysłowiowe 10 lat. Co wtedy? Skorzystamy z kontaktów zebranych przez pół wieku działalności, poszukamy Państwu osoby będącej w stanie wykonać tłumaczenie w Polsce lub poza jej granicami. Bo przetłumaczyć można wszystko, jest to tylko kwestia czasu i ceny.

GRAFICZNE OPRACOWANIE TŁUMACZEŃ. TŁUMACZENIE 1:1 Z ORYGINAŁEM. DOKUMENTY ELEKTRONICZNE.

Teksty tłumaczymy i przekazujemy klientom standardowo w wersji do edycji, najczęściej w MS Wordzie, Excelu lub Power Poincie. Gdy otrzymujemy do tłumaczenia plik w formacie nie-do-edycji lub w formie wydruku na papierze czy skanu, przed tłumaczeniem dokonujemy konwersji plików nieedytowalnych do edytora tekstu z zachowaniem części graficznej i układu oryginału. Tłumaczymy pliki Worda, Excela, Power Pointa, skany, dokumenty sfotografowane – przykładowe formaty .pdf, .jpg, .tiff. Przetłumaczone dokumenty i dokumentacje dostarczamy odbiorcy w formie elektronicznej i/lub wydruku.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Na życzenie, wszystkie tłumaczenia specjalistyczne zapewnimy również w formie dokumentu poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Tradycyjna oraz internetowa obsługa firm i osób prywatnych.

Zespół Tłumaczy Technicznych