Biuro tlumaczeń

NAJSTARSZE BIURO TŁUMACZEŃ WE WROCŁAWIU

Biuro tłumaczeń EXPRESS stanowi zespół stu pięćdziesięciu zawodowych tłumaczy technicznych i innych specjalizacji. Posiadamy 50-letnie doświadczenie w przekładzie specjalistycznym. Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę obejmującą wykonanie rzetelnych tłumaczeń zarówno tekstów specjalistycznych, przygotowanie tłumaczenia przysięgłego, jak też bieżącej dokumentacji technicznej we wszystkich językach europejskich i popularnych językach światowych.

Nasi tłumacze specjalistyczni dysponują wiedzą techniczną i umiejętnościami pozwalającymi wykonać wysokiej jakości tłumaczenia w wielu dziedzinach.

Gwarantujemy naszym klientom fachowe tłumaczenia techniczne, prawne, ekonomiczne, medyczne na język polski oraz pewność i komfort współpracy z kontrahentami zagranicznymi, przy tłumaczeniach na języki obce. 

Zapraszamy do skorzystania z usług świadczonych przez biuro tłumaczy – Zespół Tłumaczy Technicznych EXPRESS.

OFERTA TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZNYCH - SKRÓCONE PROFILE NASZYCH TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • (na podstawie wykształcenia kierunkowego tłumacza/ wykonywanej pracy zawodowej)
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, dr inż. automatyk, mgr inż. elektryk, mgr matematyki
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, wykształcenie: mgr inż. telekomunikacji, uprawnienia tłumacza NOT
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, native speaker j. angielskiego, inż. mechanik
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, tłumacz przysięgły języka francuskiego i tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego, dr inż. mechanik, mgr inż. ekonomii
 • tłumacz języka angielskiego i tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego, handel zagraniczny, bankowość, finanse, księgowość
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, inżynier mechanik, b. kier. działu techn. silników lotniczych
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, dr biolog molekularny, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, mgr biotechnolog, farmaceuta, doktorant Zakładu Inżynierii Białka
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, mgr inż. chemik, REACH, CLP, karty charakterystyki (MSDS), scenariusze narażenia, prawodawstwo chemiczne (kosmetyki, tworzywa sztuczne, przemysł, produkcja, guma, trutki
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, dr inż. mechanik budowy i eksploatacji maszyn, również automatyk-robotyk specjalność: systemy informatyczne w automatyce i diagnostyce, SEP do 1kV
 • tłumacze techniczni języka angielskiego: mgr inż. architekt, mgr inż. biotechnolog, mgr inż. ekonomii i handlu zagranicznego, inżynier budowy maszyn, mgr inż. mechanik, tłumacz NOT
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, mgr inż. elektryk, specjalizacja automatyka i metrologia
 • tłumacz języka angielskiego, mgr anglistyki z 25-letnim doświadczeniem w pracy jako tłumacz w międzynarodowych instytucjach bankowych, jako pracownik merytoryczny – od stażysty do wiceprezesa zarządu.
 • tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka francuskiego, lekarz medycyny, dr n. med., tłumaczy: badania kliniczne, specjalistyczne artykuły medyczne, historie choroby, dr inż. włókiennik, emerytowany pracownik naukowy wyższej uczelni
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, mgr chemii i absolwent studiów na Wydziale Biochemii Politechniki Worcester USA
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, dr inż. wydział maszyn roboczych i pojazdów
 • tłumacz języka angielskiego, tłumacz języka włoskiego, mgr prawa, uprawnienia tłumacza NOT
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, mgr inż. metalurg, metaloznawstwo, obróbka cieplna, inżynieria materiałowa, przeróbka metali, uprawnienia tłumacz NOT
 • tłumacz przysięgły języka angielskiego, mgr filologii angielskiej, teksty z dziedziny prawa, tłumaczenia medyczne, biologiczne
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, wykształcenie wyższe techniczne – chemia, tłumacz NOT z dziedzin: chemia, ochrona środowiska, aparatura medyczna
 • tłumacz techniczny języka angielskiego, wykształcenie wyższe techniczne – HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), pl – COWiG – ciepłownictwo ogrzewnictwo wentylacja i gazownictwo.

 

TŁUMACZENIA W 30 JĘZYKACH

Oferujemy  fachową pomoc w zakresie tłumaczenia technicznego języka niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, węgierskiego, czeskiego, słowackiego, bułgarskiego, szwedzkiego, duńskiego, norweskiego, łotewskiego. Do Państwa wygody obsługujemy również tłumaczenia w innych, mniej popularnych w Polsce językach, w tym tłumaczenia przysięgłe.

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

Dokumenty w języku innym niż język polski, przeznaczone dla organów państwowych, samorządowych, urzędów skarbowych, sądów, banków przedkłada się w tych instytucjach wraz z ich tłumaczeniem poświadczonym na język polski. Do poświadczenia prawdziwości oraz zgodności tłumaczenia z oryginałem uprawniony jest tłumacz przysięgły. Tłumaczenia przysięgłe wykonujemy w najkrótszych możliwych terminach. Posiadamy możliwość wykonywania tłumaczeń ekspresowych. Nasza oferta tłumaczeń przysięgłych w 30 językach obejmuje:

 • sporządzenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, tłumaczenie opatrzone okrągłą pieczęcią urzędową
 • tłumaczenia przysięgłe są akceptowane przez urzędy i sądy w Polsce oraz zagranicą
 • odbiór oryginałów tłumaczeń w biurze w centrum Wrocławia (ul. Piłsudskiego 92/5,  Wrocław) lub wysyłka kurierem / pocztą na wskazany adres.

=> Tłumaczenia przysięgłe przez internet.

TŁUMACZENIA TECHNICZNE W JĘZYKACH EUROPEJSKICH

Firmom i klientom indywidualnym oferujemy pomoc tłumaczy specjalistycznych w przygotowaniu tłumaczeń technicznych dokumentów oraz wszelkiej dokumentacji technicznej. Tłumacz specjalistyczny oznacza niezawodnego tłumacza z wieloletnim doświadczeniem w branży, czy to z racji wykształcenia czy też biegłości nabytej w trakcie lat praktykowania zawodu tłumacza. Proponujemy dwie formy docelowego tłumaczenia:

 • tłumacz specjalistyczny będący jednocześnie tłumaczem przysięgłym wykona dla Państwa tłumaczenie poświadczone
 • tłumacz specjalistyczny przygotuje tłumaczenie, które zostanie następnie sprawdzone i sygnowane przez nasze biuro tłumaczeń

=> Wycena tłumaczenia

TŁUMACZENIA TECHNICZNE Z POŚWIADCZENIEM TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Dla osób, które zechcą skorzystać w naszym biurze tłumaczeń z możliwości zlecenia tłumaczenia specjalistycznego dokumentów technicznych lub medycznych jako tłumaczenie przysięgłe,przygotowaliśmy dwa możliwe rozwiązania:

 • tłumaczenie wykonane przez tłumacza, będącego jednocześnie tłumaczem tekstów technicznych/medycznych z uprawnieniami tłumacza przysięgłego (opcja 1)
 • tłumaczenie przygotowane przez tłumacza specjalistycznego, sprawdzenie i uwierzytelnienie przez tłumacza przysięgłego (opcja 2)

TŁUMACZENIA USTNE

Umiejętność tłumaczenia konsekutywnego/ symultanicznego jest trudną sztuką, której nie podejmuje się każda osoba sprawnie władająca co najmniej dwoma językami czy nawet posiadająca uprawnienia tłumacza przysięglego. W naszym biurze tłumaczeń oferujemy możliwość zlecenia tłumaczeń ustnych:

 • delegujemy tłumaczy do rozmów i szkoleń oraz na konferencje
 • umożliwiamy załatwienie spraw w urzędach w obecności tłumacza przysięgłego
 • w razie potrzeby oferujemy dojazd tłumaczy poza Wrocław

Już pół wieku tłumaczymy dla Polski i świata…

Zespół Tłumaczy Technicznych